سنگ تراورتن : تراورتن قرمز آذر شهر

تراورتن قرمز آذر شهر

دسترسی: در انبار

معدن های سنگ تراورتن قرمز آذرشهر‌ در شهر آذرشهر یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی که در فاصله تقریبا ۵۰ کیلومتری شهر تبریز قرار دارد قرار گرفته است.

سنگ تراروتن قرمز آذرشهر جز سنگهای تزئینی محسوب میشود. سنگ تراورتن آذرشهر را میتوان بعلت پر بودن جنس آن بصورت سایز شده و ترکیبی با سایر مرمریتها در کف سالنهای مختلف‌مورد استفاده قرار داد

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.