آدرس دفتر مرکزی:

تهران ، تهرانپارس ، انتهای ۱۹۶ شرقی ، خیابان سلطانی ، خیابان ۴۵ متری شریعتی ، پلاک ۲۴

تلفن: 

۰۲۱۷۷۳۳۵۸۹۳

۰۹۱۲۱۳۱۴۴۹۷