شهریور ۷, ۱۴۰۰

تراورتن حاجی آباد

تراورتن حاجی آباد ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح سنگ تراورتن حاجی آباد به دو صورت […]
شهریور ۷, ۱۴۰۰

تراورتن تنه درختی

تراورتن تنه درختی ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح معدن های سنگ تراورتن تنه درختی، در […]
شهریور ۷, ۱۴۰۰

تراورتن دره بخاری

تراورتن دره بخاری ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح معدن سنگ تراورتن دره بخاریدر غرب شهرستان […]
شهریور ۷, ۱۴۰۰

تراورتن عباس آباد

تراورتن عباس آباد ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح معدن سنگ تراورتن عباس آباد که به […]
شهریور ۷, ۱۴۰۰

تراورتن قرمز آذر شهر

تراورتن قرمز آذر شهر ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح معدن های سنگ تراورتن قرمز آذرشهر‌ […]
شهریور ۷, ۱۴۰۰

تراورتن لیموئی آذر شهر

تراورتن لیموئی آذر شهر ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح معادن تراورتن لیموئی آذر شهر، در […]
شهریور ۷, ۱۴۰۰

تراورتن آتشکوه

تراورتن آتشکوه ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح موارد مصرف سنگ تراورتن آتشکوه عمدتاً در نمای […]
شهریور ۷, ۱۴۰۰

تراورتن کمشچه

تراورتن کمشچه ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح معدن های سنگ تراورتن کمشچه در استان اصفهان […]
شهریور ۷, ۱۴۰۰

سنگ تراورتن بژ تجره

سنگ تراورتن بژ تجره ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح بازنگری ها هنوز نظری برای این […]