شهریور ۶, ۱۴۰۰

مرمریت مهکام

مرمریت مهکام ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح مرمریت مهکام بسیار مناسب جهت اجرا در حاشیه […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰

مرمریت دهبید مشکی

مرمریت دهبید مشکی ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. با توجه به اینکه برند سنگ مرمریت مشکی دهبید معرف حضور […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰

مرمریت دهبید

مرمریت دهبید ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح سنگ مرمریت دهبید یکی از شناخته شده ترین […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰

مرمریت آباده

مرمریت آباده ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. آباده یکی از شهرهای استان فارس میباشد که دارای معادن مرمریت فراورانی […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰

مرمریت سیلک پرشین

مرمریت سیلک پرشین ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. سنگ مرمریت سیلک پرشین جزء سنگهای استان فارس میباشد. سنگ مرمریت […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰

مرمریت کرم طلایی آباده

مرمریت کرم طلایی آباده ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح سنگ مرمریت کرم طلایی آباده دارای […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰

مرمریت امواج آباده

مرمریت امواج آباده ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح سنگ مرمریت امواج آباده دارای زمینه کرم […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰

مرمریت دهبید شایان

مرمریت دهبید شایان ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. شرح بازنگری ها شرح سنگ مرمریت دهبید شایان دارای زمینه روشن […]
شهریور ۶, ۱۴۰۰

مرمریت مشکی نجف آباد

مرمریت مشکی نجف آباد ☆☆☆☆☆ ۵/۵  | Add Your Review دسترسی: محصول در انبار موجود است. معدن سنگ مرمریت مشکی نجف آباد در محدوده شهر نجف […]